Search for:

Kursus i produktsalg

Gør dine sælgere mere effektive og professionelle med dette kursus i produktsalg, som især henvender sig til sælgere af ydelser, varer eller ideer. Kurset tager sælgerne gennem alle trin i salgsforløbet – gennem behovsanalyse, produktpræsentation, behandling af indvendinger og afslutningen på salget mm.

Det traditionelle salgsforløb eller salgstrappen er i dag utilstrækkelig og derfor behandles andre emner såsom købsledelse, online markedsføring, moderne indkøbsadfærd og de hyppigste årsager til leverandørskifte mm.

Gennem sagligt salgsarbejde sikres langtidsholdbare kunderelationer, hvor kunden vejledes uden manipulation og der skabes tilfredse kunder og øget omsætning.Kursusinformation

Kursusplan

Målgruppe:

Dette kursus henvender sig til alle som sælger varer, ydelser eller ideer

Udbyttet for deltagerne:

 • Du lærer at arbejde seriøst og målrettet med dit salgsarbejde og lærer at visualisere kundefordele og undlade at sælge specifikationer. Du fremstår professionelt og effektiv i kunderelationen.

Udbyttet for dit firma:

 • Fastholde og udbygge salgsresultaterne
 • En sælger med ny inspiration og motivation
 • En professionel fremtoning i salgstyrken

Undervisningsform:

 • Vi gennemgår helt systematisk salgsprocessen – fra første lead til salget afsluttes. Instruktøren gennemgår salgsteorien som tavleundervisning, hvorefter der arbejdes med opgaver og cases som understøtter salgsteorien. Instruktøren vil naturligvis krydre undervisningen med egne erfaringer og eksempler fra salgets virkelighed. Kurset er opdelt i passende lektioner så opmærksomhed og koncentration fastholdes.

Kursussted:

Kursusstedet fastlægges efter aftale: Der undervises på følgende tidspunkter:

 1. Varighed:
 2. 1 dag, kl. 8.00 – 16.00

Deltagerantal:

Maks. 8 deltagere.

Pris:

Pris: kr. 9.500,- , ekskl. moms, lokaleleje, transport, forplejning mm.


Introduktion til kurset:

 • Personlige formål og forventninger
 • At sælge er at hjælpe – vind kunden, ikke bare ordren
 • 10 ting som kunder foragter hos sælgere
 • Sådan defineres produktsalg

Salgstrappen/Salgsprocessen:

 • Salgstrappen – det normale salgsforløb
 • Væksttrappen – hvordan vækster en virksomhed
 • Focus på dækningsbidrag

Generering af kundeemner:

 • Den moderne indkøber
 • On-line markedsføring
 • Emnegenerering generelt
 • Udvælgelse af kundeemner
 • Når kunden skifter leverandør – hyppigste årsager

Kundemødet:

 • De vigtigste møderegler
 • De fantastiske 5 spørgsmål
 • Købsledelse – led kunden mod en købsbeslutning

Behovsafdækning:

 • Spørgeteknik – parafrasering
 • Lytteteknik – hvad prioriterer kunden højest

Produktpræsentation:

 • Salg til de 4 disc-profiler
 • Sælg effekten af salget

Behandling af indvendinger:

 • Årsager til kundens modstand
 • Indvending er positivt signal
 • Indvendinger er ikke branchespecifikke

Salgets afslutning:

 • Lukketeknikker
 • 10 spørgsmål der lukker ordren
 • Gør dig fortjent til gode kunderelationer
 • Undgå købsfortrydelse – hjælp kunden